Smart Meter

Hygrometer & Thermometer
มิเตอร์อัจฉริยะ Smart Meter

ช่องทางการสั่งซื้อ ลูกค้าบุคคลทั่วไป

Vayo_Store Official
Line Shoping Official
Vayo_Shopee
Vayo_Lazada
tiktokshop
Nocnoc

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อไปจำหน่ายต่อ/ซื้อจำนวนมาก

Vayo_LineOA
มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบปฎิบัติการ

Thermometer & Hygrometer

อุณหภูมิ / ความชื้น

 • วัดอุณหภูมิห้อง
 • วัดความชื้นในอากาศ
 • แจ้งเตือนผ่าน Smartphone ( ระบบปฏิบัติการ iOS & Android )

Voice Control

สั่งการด้วยเสียง

Smart Meter + Smart Hub Mini

เมื่อเชื่อมต่อ Smart Meter เข้ากับ Smart Hub Mini
จะสามารถเปิดการสั่งงานด้วยเสียง และทำงานร่วมกับระบบบ้านอัตโนมัติ
สามารถทำงานร่วมกับ Google Assistant, Siri, Alexa, IFTTT
ควบคุมเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ SwitchBot อื่น ๆ ของคุณด้วยคำสั่งเสียง

รีโมทอัจฉริยะ รวมรีโมทไว้ในหนึ่งเดียว
Google Assistant รีโมทอัจฉริยะ
รับรองการสั่งการ Siri รีโมทอัจฉริยะ
ฟังก์ชัน Amezon Alexa รีโมทอัจฉริยะ
IFTTT รีโมทอัจฉริยะ
มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบบ้านอัจฉริยะ

Home Automation

บ้านอัตโนมัติ

สั่งเปิด / ปิด เครื่องปรับอากาศ
เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งไว้
สั่งเปิด / ปิด เครื่องพ่นความชื้นในอากาศ
เมื่อความชื้นในอากาศถึงค่าที่ตั้งไว้

ดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณ

ควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้นในอากาศ
ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา
เพื่อป้องกันการเกิดโรคหรือภาวะ ” Heat Stroke “

มิเตอร์อัจฉริยะ ดูแลสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
ดูแลของมีค่า มิเตอร์อัจฉริยะ

ปกป้องของมีค่าของคุณ

ควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้นในอากาศ
เพื่อการเก็บรักษาในอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม
ให้ของมีค่า ของรักของคุณอยู่ใน ” สภาพดีและสมบูรณ์ “ ที่สุด

ดูแลคนที่คุณรัก

แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิและความชื้น
ค่าสูงหรือต่ำกว่าที่ตั้งค่าไว้
ปรับแต่งเลือกอุณหภูมิให้เหมาะกับคนที่คุณรัก
ให้คุณลืมไปได้เลยว่าเคยเป็น ” ภูมิแพ้  “

มิเตอร์อัจฉริยะ ดูแลคนที่คุณรัก

ช่องทางการสั่งซื้อ ลูกค้าบุคคลทั่วไป

Vayo_Store Official
Line Shoping Official
Vayo_Shopee
Vayo_Lazada
tiktokshop
Nocnoc

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซื้อไปจำหน่ายต่อ/ซื้อจำนวนมาก

Vayo_LineOA

Our Certificate

admin-ajax (1)
 • ได้รับมาตรฐาน CE
 • CE จะใช้ในการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคำสั่งของสหภาพยุโรปด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
FCC เอกสารรับรอง
 • ได้รับมาตรฐาน FCC
 • FCC เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคลื่นความถี่วิทยุของรัฐบาลสหรัฐฯ ออกโดยคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร
  เพื่อวางระเบียบให้แก่ อุปกรณ์ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ให้บริการการสื่อสารระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐฯ
  รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งอาจจะไปรบกวนการกระจายสัญญาณทางธุรกิจ
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนที่จะนำเข้ามาขายในประเทศสหรัฐฯ
RoHs
 • ได้รับมาตรฐาน RoHS
 • RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2011/65/EU ของสหภาพยุโรป (EU)
  ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด
  ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงานจะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งสินค้าที่จะนำไปจัดจำหน่ายในประเทศแถบยุโรป
  ต้องได้มาตรฐาน RoHs

สินค้าที่คุณอาจชื่นชอบ

สวิตซ์อัจฉริยะ รีโมทอัจฉริยะ
Smart Bot

[/vc_column_text]

 • สวิตซ์อัจฉริยะ

 

Smart Bot + Smart Hub Mini

 • ใช้ควบคุม Smart Bot ระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ใช้สั่งการ Smart Bot ด้วยเสียง
รีโมทอัจฉริยะ Hub Mini
Smart Hub Mini
 • รวมทุกรีโมทไว้ในหนึ่งเดียว

 

Smart Bot + Smart Hub Mini

 • ใช้ควบคุม Smart Bot ระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ใช้สั่งการ Smart Bot ด้วยเสียง
 • เชื่อมต่อกับระบบ Home Automation
 • รองรับ Google Home, Amazon Alexa, Apple HomePod, IFTTT
SwitchBot Humidifier
Smart Humidifier
 • เครื่องพ่นความชื้นในอากาศอัจฉริยะ
 • ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน

SwitchBot Curtian ม่านอัตโนม้ติ

 

Smart Curtain
 • เปิด / ปิด ม่านอัตโนมัติ
 • เปลี่ยนม่านธรรมดา เป็นม่านอัตโนมัติ

SwitchBot Remote

 

Smart Remote
 • เปิด / ปิดในคลิกเดียว
 • ไม่ต้องใช้โทรศัพท์
 • ใช้ได้กับ Smart Bot และ Smart Curtain